Archive for August, 2012

23 Aug 2012

Koncepcja Kinetic Control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego

1 Komentarz fizjoterapia

Kręgosłup lędźwiowy ze względu na swoje położenie w układzie ruchu i prace, jaka musi wykonać w codziennym funkcjonowaniu człowieka, najszybciej ulega destrukcji.

Trudność odnalezienia pierwotnej przyczyny bólu wynika ze skomplikowanej budowy elementów kostnych kręgów i jednocześnie dosyć małej przestrzeni anatomicznej, w której musza z sobą wzajemnie funkcjonować: układ nerwowy, krwionośny, limfatyczny, struktury otaczające stawy miedzykręgowe, pierścień włóknisty otaczający jadro miażdżyste oraz mięsnie, które stabilizują i poruszają ten kompleks.

To powoduje, że często terapia jest objawowa, a nie przyczynowa! Problem ten w dzisiejszych czasach dotyczy bardzo dużej liczby młodych ludzi, których trudno jest zakwalifikować do grupy pacjentów mających zmiany określane mianem tzw. zużycia. Dlatego współczesna fizjoterapia musi korzystać z wyników badań, które dadzą jednoznaczną odpowiedź, czy działania podejmowane w pracy z pacjentem mają istotny wpływ na podniesienie poziomu funkcjonowania narządu ruchu – zarówno pod względem biomechanicznym, jak i neurofizjologicznym.

Fizjoterapeucie bardzo trudno jest kontrolować obiektywnie swoje działania w procesie leczenia pacjenta. Powyższe zdanie być może brzmi co najmniej dziwnie, bo przecież wszyscy odnoszą wymierne sukcesy w prowadzeniu terapii z pacjentem. Z praktycznego punktu widzenia za powodzenie uznaje się zazwyczaj zmniejszenie lub eliminację bólu. Ale czy można stwierdzić, że zakończenie terapii, której efektem jest eliminacja bólu, likwiduje problem?

Dzięki wysokiemu poziomowi dzisiejszej medycyny w większości przypadków problem bólu narządu ruchu jest rozwiązywany w gabinetach lekarskich, przez zastosowanie farmakoterapii w różnych formach. Często nie zwraca się uwagi na to, że konsekwencją bólu są niekontrolowane zmiany napięcia mięśni czy też błędne wzorce ruchowe. Doniesienia naukowe jednoznacznie mówią [4, 10], że zmiana napięcia mięśni w układzie lokalnym i globalnym powoduje dysbalans.

W efekcie braku równowagi tworzy się błędne koło, które najczęściej prowadzi do kolejnych epizodów. Ból często zmienia wzorzec ruchu [7, 8] poprzez zwiększenie sztywności mięśni w kilku sąsiadujących ze sobą stawach. Dotyczy to głównie mięśni zawierających przewagę jednostek motorycznych wolnych (JMW), które są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy i kontrolę nerwowo-mięśniową (tzw. stabilizację segmentalną).

Aby dowiedzieć się więcej – Fizjoterapia kręgosłup lędźwiowy – pobierz artykuł w formie pdf

Pobierz artykuł w formacie PDF: http://www.fizjo-sport.pl/news/231/66/Koncepcja-kinetic-control-jako…

23 Aug 2012

Fizjoterapia w Sporcie – Skorzystaj! Specjalna oferta szkolenia Kinetic Control w Sporcie

Brak Komentarzy fizjoterapia

fizjoterapia w sporcie Kinetic ControlSkorzystaj z niepowtaralnej okazji i weź udział w szkoleniu Kinetic Control 22-23 września 2012 w Rzeszowie za jedyne 800zł.

Wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi metodami w fizjoterapii i rehabilitacji zapraszamy do rejestracji. Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń!

Zarejestruj się

1. Fizjoterapia w sporcie – wprowadzenie

a) Model biomechaniczny (duże obciążenia treningowe).
b) Model neurofizjologiczny (niskie obciążenia i kontrola ruchu).
c) Trening niskiej aktywacji mięśni przez peryferyjny i centralny system nerwowy.
d) Termin: trenning kontroli motorycznej.
e) Najnowsze doniesienia naukowe: badanie i skuteczność rehabilitacji w prewencji.

2. Zrozumienie funkcji mięśni vs. aktywacja (kiedy i w jaki sposób?)

a) Relacja długość a napięcie mięśnia.
b) Funkcjonalny podział mięśni na systemy stabilizacji pod kątem treningu.
c) Wpływ centralnego systemu nerwowego na mięśnie.
d) Bólu i możliwości prowadzenia treningu.
e) Analiza różnych przypadków.
f) Model cylindra stabilizacji ‘Core Stability’ – rozwinięta koncepcja.
g) Na czym polega dysfunkcja w aktywacji mięśnia.
h) Wskazania kliniczne podczas treningu aktywacji mięśni – progi pobudliwości.
i) Adaptacja systemu nerwowego i hipertrofia: korzyści i ograniczenia treningu siłowego.

3. Centrum stabilności: klasyfikacja i podział na grupy

a) “CORE STABILITY” – dyskusja nad aktualną definicją.
b) Miejscowy trening stabilizacji i kontroli motorycznej.
c) Globalny trening stabilizacji i kontroli motorycznej.
d) Asymetryczne i symetryczne obciążenia tułowia.
e) Szczegółowa analiza centrum stabilności z podziałem na podgrupy.

4. Obiektywna ocena centrum stabilności i kontroli u sportowca

a) Obciążanie funkcjonalnym ciężarem ciała – testy kontroli motorycnej i siły.
b) Obciążanie dodatkowym ciężarem – testy kontroli motorycznej i siły.
c) Zaburzenie równowagi mięśniowej.
d) Względna sztywność i względna gibkość – przykłady.
e) Błędy ruchowe i niekontrolowany ruch jako przyczyny patologii.

5. Strategie postępowania terapeutycznego w treningu i rehabilitacji urazów

6. Stabilizacja i trening tułowia

7. Integracja i podsumowanie Zarejestruj się na kurs Rehabilitacja w Sporcie – Kinetic Control

a) Screening i badanie na potrzeby prewencji i rehabilitacji.
b) Praktyczne zastosowanie metody na sportowcach.