23 Aug 2012

Koncepcja Kinetic Control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego

1 Komentarz fizjoterapia

Kręgosłup lędźwiowy ze względu na swoje położenie w układzie ruchu i prace, jaka musi wykonać w codziennym funkcjonowaniu człowieka, najszybciej ulega destrukcji.

Trudność odnalezienia pierwotnej przyczyny bólu wynika ze skomplikowanej budowy elementów kostnych kręgów i jednocześnie dosyć małej przestrzeni anatomicznej, w której musza z sobą wzajemnie funkcjonować: układ nerwowy, krwionośny, limfatyczny, struktury otaczające stawy miedzykręgowe, pierścień włóknisty otaczający jadro miażdżyste oraz mięsnie, które stabilizują i poruszają ten kompleks.

To powoduje, że często terapia jest objawowa, a nie przyczynowa! Problem ten w dzisiejszych czasach dotyczy bardzo dużej liczby młodych ludzi, których trudno jest zakwalifikować do grupy pacjentów mających zmiany określane mianem tzw. zużycia. Dlatego współczesna fizjoterapia musi korzystać z wyników badań, które dadzą jednoznaczną odpowiedź, czy działania podejmowane w pracy z pacjentem mają istotny wpływ na podniesienie poziomu funkcjonowania narządu ruchu – zarówno pod względem biomechanicznym, jak i neurofizjologicznym.

Fizjoterapeucie bardzo trudno jest kontrolować obiektywnie swoje działania w procesie leczenia pacjenta. Powyższe zdanie być może brzmi co najmniej dziwnie, bo przecież wszyscy odnoszą wymierne sukcesy w prowadzeniu terapii z pacjentem. Z praktycznego punktu widzenia za powodzenie uznaje się zazwyczaj zmniejszenie lub eliminację bólu. Ale czy można stwierdzić, że zakończenie terapii, której efektem jest eliminacja bólu, likwiduje problem?

Dzięki wysokiemu poziomowi dzisiejszej medycyny w większości przypadków problem bólu narządu ruchu jest rozwiązywany w gabinetach lekarskich, przez zastosowanie farmakoterapii w różnych formach. Często nie zwraca się uwagi na to, że konsekwencją bólu są niekontrolowane zmiany napięcia mięśni czy też błędne wzorce ruchowe. Doniesienia naukowe jednoznacznie mówią [4, 10], że zmiana napięcia mięśni w układzie lokalnym i globalnym powoduje dysbalans.

W efekcie braku równowagi tworzy się błędne koło, które najczęściej prowadzi do kolejnych epizodów. Ból często zmienia wzorzec ruchu [7, 8] poprzez zwiększenie sztywności mięśni w kilku sąsiadujących ze sobą stawach. Dotyczy to głównie mięśni zawierających przewagę jednostek motorycznych wolnych (JMW), które są odpowiedzialne za utrzymanie prawidłowej postawy i kontrolę nerwowo-mięśniową (tzw. stabilizację segmentalną).

Aby dowiedzieć się więcej – Fizjoterapia kręgosłup lędźwiowy – pobierz artykuł w formie pdf

Pobierz artykuł w formacie PDF: http://www.fizjo-sport.pl/news/231/66/Koncepcja-kinetic-control-jako…

Post opublikowany przez
Autor nie umieścił jeszcz żadnych informacji na swoim.

Jeden komentarz to “Koncepcja Kinetic Control jako integralna część terapii funkcjonalnej w procesie leczenia dysfunkcji narządu ruchu na przykładzie patologii kręgosłupa lędźwiowego”

  1. Fizjoterapeuta Krzysztof says:

    Bardzo ciekawy artykuł napisany w sposób zwięzły i prosty.

Wpisz komentarz

You must be Zalogowany aby dodać Komentarz.