31 Jul 2012

Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa

1 Komentarz artykuły, fizjoteraipa kręgosłup lędźwiowy, fizjoterapia, rehabilitacja, rehabilitacja kręgosłup lędźwiowy

Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupaFunkcjonalna ocena ruchu oraz przykładowa progresja cwiczeń według wybranych elementów metod Kinetic Control i Neurac (fizjoterapia i rehabilitacja).

Dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa (low back pain) doświadcza blisko 80% społeczeństwa zamieszkującego zindustrializowane kraje [1, 2]. Problemy te często stają się przyczyną różnego rodzaju dysfunkcji, które prowadzą do ograniczenia pełnej sprawności – nie tylko w sferze ruchowej, ale również w społecznej. Skutkuje to zwiększeniem nakładów ekonomicznych w celu zapobiegania i leczenia tych jakże powszechnych dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego.

W każdym przypadku wystąpienia objawów bólowych, które obejmują kręgosłup lędźwiowy, należy liczyć się z zaburzeniem systemu kontroli nerwowo-mięśniowej. Nieprawidłowe działanie układu sensomotorycznego najczęściej jest skutkiem powstałych dolegliwości, co nie znaczy, że w niektórych przypadkach może być zupełnie na odwrót. Dlatego w programy terapeutyczne powinny być wdrożone specyficzne działania, których zadaniem będzie odtworzenie prawidłowych wzorców motorycznych. Zastosowanie tego rodzaju terapii często bywa określane mianem reedukacji nerwowo-mięśniowej.

Aby dowiedzieć się więcej pobierz artykuł w formie pdf

Czytaj więcej

Post opublikowany przez
Autor nie umieścił jeszcz żadnych informacji na swoim.

Jeden komentarz to “Reedukacja newrowo-mięśniowa pacjenta z zaburzeniami kontroli ruchu zgięcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa”

Wpisz komentarz

You must be Zalogowany aby dodać Komentarz.