09 Jan 2013

W jaki sposób niewydolność mięśnia pośladkowego średniego wpływa na urazy stawu kolanowego?

Brak komentarzy fizjoterapia

Ekscentryczna niewydolność mięśnia pośladkowego średniego jako częsta przyczyna urazów stawu kolanowego w sporcie na podstawie Kinetic Control.Publikacje dotyczące anatomii stawu kolanowego, biomechaniki oraz rehabilitacji po uszkodzeniu więzadła krzyżowego przedniego (anterior cruciate ligamentACL), potwierdzają, ze prawie 70% wszystkich urazów w świecie sportu stanowią urazy stawu kolanowego [1].

Najczęstszym schorzeniem w obrębie kolana jest uszkodzenie ACL. Kluczowe wydaje się ustalenie, w jaki sposób można zapobiegać tym urazom, stosując odpowiednia prewencje.

Zagadnienie dotyczące profilaktyki urazów jest szczególnie istotne dla samych sportowców. Często wiąże się z absencja od treningu oraz niejednokrotnie prowadzi do przymusowego zakończenia kariery.

PRZECZYTAJ NASZ NOWY ARTYKUŁ !!
Może zachęci Cię on do wybrania się na kurs Kinetic Control !

Życzymy miłej lektury :)
Pobierz cały artykuł w formacie PDF ze strony fizjo-sport.pl. Pobierz

________________________________________________

Kolejnym problemem jest zwiększone ryzyko wystąpienia kolejnego urazu oraz wysokie koszty leczenia [2, 3]. Badania wskazują, że możliwe jest zmniejszenie częstotliwości występowania urazów w obrębie kolana za pomocą różnych programów treningowych. Rozważając pojęcie prewencji urazów, należy wziąć pod uwagę, iż jest to proces złożony, w którym można wyróżnić cztery podstawowe etapy (rys. 1).

Pierwszym etapem analizy urazów jest zidentyfikowanie i opisanie ich częstotliwości występowania oraz ewentualnych komplikacji. Następnie należy ustalić, jakie czynniki ryzyka towarzysza urazowi oraz jaki był jego mechanizm. Trzecim krokiem jest wprowadzenie środków, które mogą zmniejszyć zarówno przyszłe ryzyko, jak i ciężkość potencjalnego urazu. Środki te należy ustalić i wprowadzić w oparciu o etap drugi. Następnie w celu dokonania oceny wprowadzonych zmian następuje powtórzenie etapu pierwszego w postaci np. badania klinicznego z randomizacja. Kluczowym wydaje się drugi etap, który polega na ustaleniu przyczyny urazu, czyli uzyskaniu informacji na temat tego, dlaczego zawodnik może być narażony na ryzyko w danej sytuacji (czynniki ryzyka) oraz ustaleniu mechanizmu urazu. Żaden uraz nie jest spowodowany jednym czynnikiem, a raczej jest wzajemna interakcja pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami ryzyka, co jest widoczne na modelu zaproponowanym przez Meeuwisse’a (rys. 2). Należy jednak zaznaczyć, ze same czynniki nie wystarcza do odniesienia urazu, a jedynie zwiększają jego ryzyko. Potrzebny jest jeszcze ostatni czynnik sprawczy, który prowadzi do urazu [3].

CZYNNIKI WEWNETRZNE I ZEWNĘTRZNE

Do wewnętrznych czynników ryzyka zaliczana jest m.in. płeć sportowca. W literaturze podaje się, ze kobiety zdecydowanie częściej doznają uszkodzenia ACL. Może to być związane z tym, ze kobiety maja mniej okrągła i węższa bruzdę miedzykłykcinowa. Ponadto powierzchnie stawowe u kobiet są o 20–35% mniejsze, co predysponuje do działania niekorzystnych dźwigni. W czasie obciążania koślawego kolana dźwignia ta przyczynia się do działania dodatkowych sił rozciągających i ściskających ACL na kłykciu bocznym.

MECHANIZM URAZU

URAZ BEZKONTAKTOWY

KINETIC CONTROL A STAW KOLANOWY

REHABILITACJA I PREWENCJA

PODSUMOWANIE

Warto również zwrócić uwagę na fakt, ze zespół bólowy stawu Rzepkowo udowego oraz pasma biodrowo-piszczelowego charakteryzuje widoczne osłabienie mięśni kontrolujących rotacje i przywiedzenie biodra [8]. Występujące dolegliwości wynikają ze wspomnianego nieprawidłowego wzorca ruchowego podczas lądowania, który jest odpowiedzialny za nieprawidłowe boczne ustawienie rzepki i obciążenie stawu Rzepkowo-udowego.Wzmocnienie mięśni kontrolujących ruch rotacji i przywiedzenia powoduje znaczne zmniejszenie dolegliwości i powrót do aktywności fizycznej.

____________________________________________________________________

PRZECZYTAJ NASZ NOWY ARTYKUŁ !!
Może zachęci Cię on do wybrania się na kurs Kinetic Control !

Życzymy miłej lektury :)
Pobierz cały artykuł w formacie PDF ze strony fizjo-sport.pl. Pobierz

 

Post opublikowany przez
Autor nie umieścił jeszcz żadnych informacji na swoim.
Brak komentarzy to “W jaki sposób niewydolność mięśnia pośladkowego średniego wpływa na urazy stawu kolanowego?”

Wpisz komentarz

You must be Zalogowany aby dodać Komentarz.